Liên hệ

Email: ttp@ttpland.vn

Hotline: 0945.99.91.91

Home Tin tức Huyện Thanh Trì phát huy tối đa lợi thế để đầu tư,...

Huyện Thanh Trì phát huy tối đa lợi thế để đầu tư, xây dựng thành quận

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 744-TB/TU, truyền đạt kết luận của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận tại hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì về tiến độ thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện Thanh Trì thành quận, diễn ra ngày 15-4-2022.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện Thanh Trì thành quận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp từ huyện đến xã, thị trấn của huyện Thanh Trì cần thống nhất nhận thức và hành động, quyết tâm chính trị cao nhất trong việc xây dựng, phát triển huyện thành quận theo định hướng đã đề ra. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, phát huy tối đa các lợi thế về địa lý, giao thông và quy hoạch phát triển đô thị; xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, lựa chọn những lĩnh vực thế mạnh để tập trung phát triển kinh tế – xã hội.

Cùng với chỉ đạo quyết liệt, sâu sát để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong thời gian sớm nhất theo quy định, huyện Thanh Trì cần thực hiện tốt các giải pháp huy động nguồn lực. Đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện cần tập trung đầu tư gắn với các tiêu chí đô thị bảo đảm tiến độ, lộ trình từng năm theo kế hoạch đã đề ra. Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Tin tức nổi bật